Logo-CPF-small-65png

บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความสำเร็จธุรกิจฟาร์ม

CPF Feed Solution ให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ บริการวิชาการและเทคโนโลยีจัดการฟาร์ม รวมถึงบริการตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจฟาร์มสุกร สัตว์ปีก ไกไข่ เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง และธุรกิจโค ตลอดจนธุรกิจร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

บทความและข่าวสารต่าง ๆ

คำแนะนำจากผู้เข้าร่วมโครงการ

" ลูกหมูมาดี หมอดูแลเราดี อาหารดี ได้ผลผลิตการเลี้ยงที่ดี จับหมูก็ไว ได้เงินเร็ว
อยากแนะนำให้เพื่อน ๆ
เข้าโครงการสุกรขุนประกันราคานี้ "
" โครงการสุกรขุนประกันราคา หมอแนะนำดี อยู่ด้วยกัน คุ้นเคยกันดี เข้าใจกันและรู้ใจกัน ผลการเลี้ยงดี
มีที่ขายแน่นอน ไม่ปล่อยเกษตรกร
อยากให้โครงการนี้มีไปตลอด "
คุณเสถียร คำผาง
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
  • +(66 2) 680 4587
  • email@cpffeedsolution.com
  • 128 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
แชร์