Logo-CPF-small-65png

โรงเรือนอีแวป ระบบอินเวอร์เตอร์ มีแล้วใช้ประโยชน์จัดการฟาร์มให้เต็มประสิทธิภาพ ตอนที่2

สวัสดีครับ เรามาต่อกัน ในรายละเอียดการจัดการ-โรงเรือนอีแวป ระบบอินเวอร์เตอร์ กันนะครับ

EET-Effective Environment Temperature คืออะไร?

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงสุกรไม่ใช่อุณหภูมิโรงเรือนนะครับ แต่เป็นอุณหภูมิที่หมูรู้สึก (EET-Effective Environment Temperature) แล้ว EET คืออะไร เรามาทำความเข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้ครับ

สุกรนอนอยู่ที่คอกในโรงเรือนอีแวปอุณหภูมิห้อง 24 องศาเซลเซียส

กลุ่มสภาพแวดล้อม

พื้นรองนอน

ความเร็วลม

ไฟกก

ความรู้สึกของสุกรต่ออุณหภูมิ

1 (กลุ่มควบคุม)

พื้นไม้

0

ไม่มี

24 องศา

2

พื้นปูน

0

ไม่มี

ต่ำกว่า 24 องศา/กลุ่ม 1

3

พื้นไม้

1

ไม่มี

ต่ำกว่ากลุ่ม 1

4

พื้นไม้

2

ไม่มี

ต่ำกว่ากลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3

5

พื้นไม้

0

มี

สูงกว่ากลุ่ม 1

6

พื้นปูนเปียกน้ำ

0

ไม่มี

ต่ำกว่ากลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

7

พื้นปูนเปียกน้ำ

1

ไม่มี

ต่ำกว่ากลุ่ม 1 และ กลุ่ม 6

8

พื้นปูนเปียกน้ำ

2

ไม่มี

ต่ำกว่ากลุ่ม 1 และ กลุ่ม 7

                 จะเห็นได้ว่าความรู้สึกต่ออุณหภูมิของสุกรไม่ใช่ 24 องศาเซลเซียสตามอุณหภูมิห้องเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือสิ่งที่อยู่รอบๆ เป็นตัวกำหนด ดังตารางต่อไปนี้

   ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมต้องเข้าใจเรื่องของอุณหภูมิในโรงเรือนโดยอ้างอิงสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวสุกรด้วย และคาดคะเนถึงอุณหภูมิที่สุกรรู้สึกอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ

   การทำงานในสถานที่จริงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคุมอุณหภูมิให้ตรงตามความต้องการของสุกรตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงต้องเข้าใจถึงระดับความเสี่ยงต่ออุณหภูมิแต่ละระยะการเลี้ยงดังต่อไปนี้

Lower Critical Temperature คืออุณหภูมิต่ำสุดที่สุกรแต่ละระยะอยู่ได้โดยไม่มีผลต่อสภาพร่างกาย ส่วน Upper Critical Temperature คืออุณหภูมิสูงสุดที่สุกรแต่ละระยะอยู่ได้โดยไม่มีผลต่อสภาพร่างกาย เรียกอุณหภูมิที่มีผลต่อสภาพร่างกายทั้งที่ต่ำเกินไปและสูงเกินไปว่าอุณหภูมิวิกฤตสำหรับสุกร

                   ผู้เลี้ยงจึงต้องมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมของสุกรที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิวิกฤต และสามารถใช้เครื่องมือทุกชนิดที่มีอยู่ในฟาร์มปรับเข้าสู่อุณหภูมิที่สุกรต้องการให้ได้ สุกรก็จะให้ผลผลิตและประสิทธิภาพสูงสุด แล้วพฤติกรรมของสุกรต่ออุณหภูมิวิกฤตเราสามารถสังเกตได้อย่างไร ติดตามต่อได้ในตอนต่อไปครับ

CR : โค้ชวิทธ์

สารบัญ

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)