Logo-CPF-small-65png

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019

ฉบับนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ทันสมัยต่อเหตุการล่าสุดที่เป็นข่าวช็อคโลกของเราในวันนี้ คือเรื่องการระบาดของโรคปอดอักเสบจากโคโรน่าไวรัส อู่ฮั่น ซึ่งเกิดโรคขึ้นครั้งแรกเมื่อสิงหาคม 2562  เริ่มระบาดในเดือนธันวามคม 2562   จนกระทั่งวันที่ 31 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก(WHO )ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดโคโรน่าไวรัสอู่ฮั่น เป็นโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ของโรคระบาดจากไวรัสอีกครั้งหนึ่ง  และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก  ดังจะมีบทวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดย Mr.Raphie Hayat  และคณะ ของทาง RABO BANK  ดังนี้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019

  • coronavirus ที่กำลังแพร่กระจายในประเทศจีนและเกินขอบเขตมีตลาดการเงินสั่นสะเทือนประสบการณ์ที่ผ่านมาการระบาดของไวรัสในอดีตแสดงให้เห็นว่าตลาดมักจะเด้งกลับมาอย่างรวดเร็ว
  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศจีนขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลจีนในการควบคุมไวรัสและการดำเนินนโยบายเพื่อลดผลกระทบ
  • แม้ว่าการระบาดของไวรัสจะออกมาเทียบเท่ากับโรคซาร์ส แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าในปี 2545/2546 เนื่องจากจีนมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในระดับโลกมากขึ้นทุกวันนี้ยิ่งกว่านั้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าเมื่อ 17 ปีก่อน
  • ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงชะลอตัวไวรัสเป็นอีกความเสี่ยงที่สนับสนุนมุมมองของเราว่าเราจะเห็นภาวะถดถอยทั่วโลกในปีนี้และธนาคารกลางในตลาดที่พัฒนาแล้วน่าจะมีงานทำอีกมากในด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  • ณ จุดนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดความเสียหายถาวรต่อการแพร่ระบาดของเศรษฐกิจจีนหรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกในอดีตเศรษฐกิจได้แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียชั่วคราวหลังจากฝุ่นตกลงมา
  • แม้ว่าวิกฤตการณ์ในปัจจุบันจะทำให้ยากขึ้นสำหรับจีนที่จะดำเนินตามคำมั่นสัญญาล่าสุดที่จะทำให้ยอดการนำเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 200 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีกสองปีข้างหน้า แต่เราไม่คาดว่าจะมีผลกระทบเชิงลบเพิ่มเติมต่อสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ทางการค้าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุชัดเจนยกเว้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการแพร่กระจายของไวรัสไปทั่วโลกหรือในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่ม บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีหนี้สูงของจีนเนื่องจากมาตรการกักกันความเสี่ยงของความเสียหายถาวรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • สำหรับเนเธอร์แลนด์ผลกระทบน่าจะเป็นทางอ้อมผ่านการเติบโตการค้าและความเชื่อมั่นทั่วโลกอย่างไรก็ตามภาคเฉพาะที่จัดหาอุปกรณ์ทางทะเลเครื่องจักรและสารเคมีให้หวู่ฮั่นก็สามารถได้รับผลกระทบ

ในกิจกรรมพิเศษนี้เราจะพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจาก coronavirus ที่ได้รับผลกระทบจากจีนตั้งแต่ปลายปี 2562

เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ coronavirus 2019

coronavirus 2019 เริ่มต้นในเมืองหวู่ฮั่น (จังหวัดหูเป่ย) และอยู่ในกลุ่มเดียวกันของไวรัสเช่นเดียวกับโรคซาร์สและ MERS[1]ในกรณีส่วนใหญ่ไวรัสเหล่านี้ทำให้เกิดอาการไม่รุนแรงเช่นมีไข้ไอและหายใจถี่ (อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก ) เนื่องจากโรคซาร์สได้รบกวนประเทศจีนมาก่อน (ในช่วงปลายปี 2545 และ 2546) ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเปรียบเทียบสถานการณ์กับตอนนี้ อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะทำเช่นนั้นเราควรเน้นว่าอาจมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างโรคซาร์สและโรคหลอดเลือดสมองในปี 2019 (ตารางที่ 1) เนื่องจากเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการรับรู้ 

อันดับแรกจากข้อมูลปัจจุบัน 201 coronavirus ดูเหมือนจะตายน้อยกว่าโรคซาร์ส ในกรณีที่โรคซาร์สมีอัตราการตาย (จำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ) 10% จำนวนผู้ป่วยล่าสุดของ coronavirus ในปี 2019 บ่งชี้ว่าอัตราการตายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ประการที่สองแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่า coronavirus 2019 นั้นติดต่อได้ง่ายกว่าโรคซาร์สหรือไม่ (ทั้งคู่คาดว่าจะแพร่กระจายไปในอากาศ) ดูเหมือนว่ามันจะแพร่กระจายเร็วกว่าโรคซาร์ส การระบาดของโรคซาร์สในปี 2545-2546 นำไปสู่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 8,000 รายภายในระยะเวลา 8 เดือนโดยที่ coronavirus 2019 นั้นมีจำนวนใกล้เคียงกันภายในสองสัปดาห์

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบสั้น ๆ ของสาม coronaviruses

ที่มา: WHO, Wikipedia, CDC, Johns Hopkins University CSSE

เวลาฟักตัวซึ่งเป็นเวลาที่ใช้สำหรับอาการของไวรัสต่อพื้นผิวของ coronavirus 2019 นั้นยาวกว่าโรคซาร์ส นี่คือความแตกต่างที่สำคัญเนื่องจากผู้คนสามารถมี coronavirus และส่งต่อโดยไม่รู้ตัวว่าป่วย มีรายงานผู้ป่วยนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศไทย (NY Times มีแผนที่ดีแสดงให้เห็น) ในขณะเดียวกันคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกจะได้รับการฟื้นฟูในวันนี้เพื่อตัดสินว่าวิกฤตินี้เป็น ‘เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของความกังวลระหว่างประเทศ’ หรือไม่

ตลาดการเงินมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการระบาดของโรค?

ตลาดการเงินมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการระบาดของไวรัส แต่ก็ยังไม่ถึงกับผิดปกติ ตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวลงในเอเชียเป็นครั้งแรก แต่ตลาดอื่น ๆ ก็ตามอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันดัชนี Hang Seng ได้หายไปประมาณ 6% ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว (รูปที่ 2) สำหรับ S&P การสูญเสียนั้นเรียบง่ายกว่า 1% การสูญเสียมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในตลาดหุ้นหลายแห่งเมื่อวันที่ 17 มกราคมเนื่องจากความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน จากความเชื่อมั่นที่ลดลงความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่นคลังสหรัฐได้รับแรงกระตุ้นทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10

ปีลดลงต่ำกว่า 1.6% ซึ่งระดับที่สูงกว่า 1.8% ยังคงถูกบันทึกในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม (รูปที่ 3) แม้ว่าการลดลงเมื่อวานนี้ (-5bp) ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุม FOMC

นอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นในขณะที่สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่จำนวนมากได้อ่อนตัวลง ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วสะท้อนความเชื่อมั่นที่อ่อนตัวลงและความกังวลว่าการระบาดของไวรัสและมาตรการกักกันจะทำให้ความต้องการน้ำมันและวัตถุดิบอื่น ๆ ของจีนลดลง (รูปที่ 4)

โดยรวมแล้วตลาดได้รับการสั่นสะเทือนอย่างชัดเจน ด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความรุนแรงและการแพร่กระจายของการระบาดทั่วโลกมันเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าตลาดจะฟื้นตัวจากความสูญเสียเหล่านี้ได้ทุกเวลาในไม่ช้า

รูปที่ 1: ความเชื่อมั่นของตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากโรคซาร์ส

รูปที่ 2: ตลาดตราสารทุนถูกต้องตามที่ข่าวไวรัส 2019-nCov กระทบหัว

รูปที่ 3: ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างรวดเร็วอุปสงค์ที่ปลอดภัยช่วยดึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

รูปที่ 4: สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ก็ประสบเช่นกัน

ความหมายทางเศรษฐกิจ: เวลานี้แตกต่างกันหรือไม่

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สประเทศจีนประสบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง (รูปที่ 5) การคำนวณของเราแสดงให้เห็นว่าการเติบโตรายเดือนลดลงจากประมาณ 10% (yoy) ต้นปี 2003 เป็น 6.6% ที่จุดสูงสุดของวิกฤตโรคซาร์ส การเดินทางทางบกทางน้ำและทางรถไฟลดลง 50% (yoy) ปริมาณการขนส่งสินค้าลดลง 15% (yoy) ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจดีดตัวขึ้นค่อนข้างเร็วหลังจากที่มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสียครั้งก่อน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคซาร์สไม่ได้มีผลกระทบด้านลบต่อกำลังการผลิต

รูปที่ 5: ความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นเพียงชั่วคราวในอดีต แต่มันจะเป็นในครั้งนี้ด้วยหรือไม่

คาดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019

คำถามในขณะนี้คือการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันจะส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชั่วคราว (เท่านั้น) หรือไม่ สำหรับการเริ่มเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ส่วนใหญ่จะได้รับบาดเจ็บตั้งแต่สอดคล้องระบาดของโรคไวรัสที่มีระยะเวลารอบตรุษจีน (25 มกราคมTH ) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งสำหรับยอดค้าปลีก นอกจากนี้มณฑลหูเป่ย (ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองที่ได้รับผลกระทบ) เป็นส่วนหนึ่งของจีดีพีของจีน (4%) และเมืองหลวง (หวู่ฮั่น) เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับสองของจีน

จากประสบการณ์ของโรคซาร์สและจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เราคิดว่าผลกระทบชั่วคราวของ GDP ประมาณ 1-2% นั้นเป็นการประมาณการที่สมเหตุสมผล หากสิ่งนี้ถูกชดเชยส่วนใหญ่จากการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ผลกระทบโดยรวมต่อการเติบโตของจีดีพีประจำปีอาจยังคงมีข้อ จำกัด อยู่

สิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาดของไวรัสความสามารถของรัฐบาลจีนในการควบคุมและการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจ

เมื่อนำปัจจัยเหล่านี้มารวมกันรูปภาพจะดูไม่เป็นสีดอกกุหลาบโดยเฉพาะ ความรุนแรงของการระบาดยังคงไม่แน่นอนและการปิดตัวของเมืองใหญ่ ๆ ในมณฑลหูเป่ย์ (แม้ว่าจะเป็นเชิงรุกและรวดเร็ว) อาจไม่ส่งผลกระทบมากนักหากไวรัสได้ติดเชื้อหลายคนนอกพื้นที่กักกัน นอกจากนี้แม้ว่าเราคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจ (ผ่านนโยบายการเงินหรือการคลัง) แต่เราก็ยังสงสัยว่ามันจะมีประสิทธิภาพเพียงใดหากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีความรุนแรง

ความตึงเครียดทางการค้าเป็นอย่างไร?

ในที่สุดเราไม่คาดหวังให้ coronavirus สร้างความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ในข้อตกลงระยะที่หนึ่งที่ลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ระหว่างจีนและสหรัฐฯจีนได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐภายในปีถัดไป 200 พันล้านในอีกสองปีข้างหน้า (ระดับการนำเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯในปี 2560) ด้วยความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากไวรัสทำให้จีนอาจไม่สามารถทำตามคำสัญญานี้ได้ หากเป็นกรณีนี้เราคาดว่าจะได้รับการตอบรับเล็กน้อยจากสหรัฐฯ ข้อตกลงระยะที่หนึ่งนั้นชัดเจน เกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์หรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด (ข้อ 7.6):“ ในกรณีที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อื่น ๆ ที่อยู่นอกการควบคุมของคู่ภาคีทำให้ภาคีล่าช้าจากการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงนี้ อื่น ๆ

อันที่จริงใคร ๆ ก็สามารถเถียงได้ว่าการระบาดของโรคไวรัสอาจเป็นข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับประเทศจีนที่จะไม่ดำเนินชีวิตตามคำมั่นสัญญาของตนแม้ว่ามันอาจจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ – จีนจากมุมมองระยะกลาง

ความเสียหายถาวร?

คำถามคือว่าการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันสามารถทิ้งรอยถาวรไว้ที่เศรษฐกิจจีนหรือไม่หรือถ้ามันแพร่ขยายออกไปมากขึ้นเศรษฐกิจโลก ความเสียหายทางเศรษฐกิจถาวรมักเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดภาวะช็อกทางด้านอุปทาน ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้านอุปทานเมืองหลวงคือแรงงานและเทคโนโลยีได้รับผลกระทบอย่างถาวรจากเหตุการณ์รุนแรงเช่นสงครามอาวุธภัยพิบัติทางธรรมชาติวิกฤตการณ์ทางการเงินหรือการแพร่ระบาดทั่วโลกหรือโรคระบาด ณ จุดนี้การระบาดของโคโรนาอยู่ใกล้กับการระบาดใหญ่และการระบาดใหญ่ดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด แต่ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจถาวร การระบาดในอดีตที่ผ่านมาเช่นโรคระบาดในช่วงกลาง 14 THศตวรรษหรือไข้หวัดใหญ่สเปนในปี 2461-2463 แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้สามารถทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอ ยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สเปนประชากรวัยทำงานของสหรัฐฯหดตัวลงราวครึ่งล้านคนในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี (รูปที่ 6)

รูปที่ 6: ประชากรวัยทำงานในสหรัฐอเมริกาลดลง 500,000 คน

อีกช่องทางสำคัญที่ความเสียหายทางเศรษฐกิจถาวรอาจเกิดขึ้นได้คือการลดระดับทุนต่อคนงานหรือการทำลายทุน ในประเทศจีนสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หาก บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีหนี้มาก (โดยเฉพาะในภาคการผลิต) จะล้มละลายเนื่องจากการกักกัน ภาระหนี้ของ บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินของจีนพุ่งสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาสู่กว่า 150% ของจีดีพี

บริษัท เหล่านี้พึ่งพาการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเพื่อให้บริการหนี้นี้ หากการเติบโตในระดับสูงนี้สิ้นสุดลงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ บริษัท ที่มีภาระหนี้สูงเช่นนี้อาจพบว่าเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อันที่จริงรัฐบาลอาจให้การสนับสนุนเช่นนี้โดยอาจปล่อยให้ธนาคารกลางจีนสูบสภาพคล่องในระบบแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ท้ายที่สุดหากการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและการค้าได้รับผลกระทบในระยะเวลาที่นานกว่านี้จะส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตของผลิตภาพและการติดตามด้านเทคโนโลยี

เศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอย่างไร?

เมื่อเทียบกับการระบาดของโรคซาร์สปี 2545/2546 ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกของ coronavirus 2019 มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น พูดง่ายๆคือจีนเป็นประเทศที่ใหญ่กว่ามากและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับโลกมากขึ้นและมีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อ 17 ปีที่แล้ว

ในปี 2546 จีนคิดเป็นเพียง 7.5% ของจีดีพีโลกขณะนี้คิดเป็นมากกว่า 20% (รูปที่ 7) ดังนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อจีนน่าจะมีผลกระทบทั่วโลกมากกว่าที่เคยเป็นเมื่อ 17 ปีก่อน ประเทศจีนได้กลายเป็นพันทางเศรษฐกิจโลกมากขึ้นการจราจรทางอากาศระหว่างประเทศของจีนเพียง 5 ล้านในปี 2000 ในขณะที่มันเกือบ 55 ล้านในขณะนี้ (รูปที่ 8) นักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นประเทศไทย (30%) และออสเตรเลีย (15%) ประเทศจีนได้กลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกซึ่ง (หากมีการหยุดชะงัก) อาจมีผลกระทบสำคัญกับ บริษัท ระหว่างประเทศ นอกจากนี้จีนยังมีความเสี่ยงมากกว่าตอนนี้เมื่อ 17 ปีที่แล้ว: มีหนี้สินสูงกว่ามากความตึงเครียดทางการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่และการเติบโตของ บริษัท ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี

ส่วนผสมเหล่านี้ไม่เป็นลางดีสำหรับเศรษฐกิจโลกหากการระบาดของโรค coronavirus ยังคงมีอยู่ผลกระทบจะเกิดขึ้นแม้ว่าการเจริญเติบโตของโลกการค้าและห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกรวมถึงในภาคส่วนเฉพาะเช่นการขนส่งและการท่องเที่ยว โดยรวมแล้วเมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในช่วงชะลอตัวไวรัสเป็นความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนมุมมองของเราว่าเราจะเห็นภาวะถดถอยทั่วโลกในปีนี้และธนาคารกลางของตลาดที่พัฒนาแล้วอาจมีงานที่ต้องทำอีกมากมาย

รูปที่ 7: จีนใหญ่ขึ้นมาก …

 

รูปที่ 8: …และอีกหลายพันทั่ว

เนเธอร์แลนด์ได้รับบาดเจ็บหรือไม่?

ณ ขณะนี้ยังไม่มีกรณียืนยันไวรัสในเนเธอร์แลนด์ เราคิดว่าผลของการระบาดของโรคต่อ บริษัท ดัตช์ส่วนใหญ่จะเป็นทางอ้อมผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความเชื่อมั่น ในฐานะเศรษฐกิจเปิดที่ค่อนข้างเล็กเนเธอร์แลนด์มีความอ่อนไหวต่อการค้าโลก (ซึ่งจะได้รับบาดเจ็บ) บทบาทของเนเธอร์แลนด์ในฐานะประตูสู่ยุโรปสำหรับจีนทำให้ภาคการขนส่งโดยเฉพาะอาจได้รับผลกระทบ แต่ยังมี บริษัท อื่น ๆ ในภาคที่มีการเปิดรับเมืองที่ถูกปิดเช่นหวู่ฮั่น ตัวอย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ (อ้างอิงจากองค์กรองค์กรเนเธอร์แลนด์ ) นำเข้าสิ่งทอโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์การแพทย์จากหวู่ฮั่นและส่งออกอุปกรณ์ทางทะเลเครื่องจักรและสารเคมีไปยังเมือง บริษัท ดัตช์ที่นำเข้าหรือจัดหาสินค้าเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ

F&A: ผลกระทบต่ออาหารและการเกษตรอาจมีอายุสั้น

coronavirus เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรขนาดใหญ่ของจีน เนื่องจากไม่ทราบถึงจังหวะและขนาดของการเพิ่มของไวรัสและกรอบเวลาจนกระทั่งสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเต็มที่จึงควรพิจารณาทบทวนประสบการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการระบาดของโรคซาร์ส ในช่วงเหตุการณ์ส่วนใหญ่ภาคบริการอาหารประสบผลกระทบเชิงลบ และสิ่งนี้สามารถคาดการณ์ได้ในส่วนที่มีการระบาดของโรค coronavirus เช่นหลายโซ่กาแฟแล้วประกาศปิดร้านค้าจำนวนมากชั่วคราว ในช่วงที่โรคซาร์สผลกระทบด้านลบต่อภาคบริการอาหารส่งผลดีต่อภาคการค้าปลีกเนื่องจากผู้บริโภครับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงเนื่องจากโรคซาร์สในอีคอมเมิร์ซและการส่งอาหารบางส่วนของภาคบริการอาหารอาจได้รับประโยชน์มากกว่าในช่วงที่โรคซาร์ส ดังนั้นแม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวว่าผู้คนบริโภคอย่างไร

เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของโรคซาร์ส แต่ชัดเจนขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของการระบาดของโรค coronavirus ผลกระทบต่อ F&A อาจมีอายุสั้น จากการดูข้อมูลการบริโภคและการนำเข้าที่สำคัญของจีนแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่โรคซาร์สไม่มีการชะลอตัวของอุปสงค์อย่างมีนัยสำคัญเช่นเนื้อสัตว์น้ำมันพืชและธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันถูกบันทึกไว้และการนำเข้าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังคงเติบโต

ถึงกระนั้นก็ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีความผันผวนเนื่องจาก coronavirus มักจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่เห็นในสินทรัพย์ประเภทอื่นโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันปาล์มที่การแลกเปลี่ยนในประเทศมาเลเซียมีปฏิกิริยาลดลงอย่างรวดเร็วตามมาด้วยการฟื้นตัวซึ่งสามารถอธิบายได้โดย 1) จีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับสามของโลกนำเข้า 14% ของน้ำมันปาล์มเพื่อการค้าทั้งหมด โปรแกรมควบคุมราคา 2) น้ำมันปาล์มถูกนำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (1 ใน 3 ของการผลิตไบโอดีเซลทั่วโลกใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบ) และการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและราคาน้ำมันดิบยังรวมถึงราคาของเชื้อเพลิงชีวภาพและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านั้น

 

 

 

 

 

 

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)