Logo-CPF-small-65png

ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ “ฟาร์มรีสอร์ท” เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นฟาร์มสุกรของซีพีเอฟ ที่ยกระดับจากฟาร์มสุกรสู่โมเดลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีการปรับสภาพแวดล้อมในบริเวณฟาร์มให้สวยงาม นำระบบจัดการของเสียด้วยไบโอแก๊สมาใช้ในฟาร์มเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำและไฟฟ้าในกระบวนการผลิต นำระบบไบโอแก๊สมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ 60-70%

  พื้นที่ภายในบริเวณฟาร์ม มีการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้น้ำหมุนเวียนภายในฟาร์มโดยไม่ปล่อยน้ำเสียออกจากฟาร์ม นำเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิดควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยของน้ำ หรือ EVAP (Evaporative Cooling System) มาใช้ เพื่อปรับให้อากาศภายในโรงเรือนเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท และมีการเลี้ยงสุกรแบบคอกรวม ทำให้สุกรมีพื้นที่ในการเดินเล่นไปมาในคอกได้ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) เป็นผลให้สัตว์อยู่สบาย ไม่เครียด เติบโตได้ดีตามศักยภาพ

  ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสุกรทั่วประเทศให้เป็นฟาร์มสุกรที่เน้นกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจชุมชนหรือกรีนฟาร์ม (Green Farm) ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการประหยัดพลังงาน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน และสร้างภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน.

 

แชร์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราและวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า