Logo-CPF-small-65png
แนะนำระบบ smart farm

ระบบ smart farm และการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 2564

ระบบ Smart Farm (สมาร์ทฟาร์ม) และ การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ อัพเดท  2564

ทำไม เกษตรกร หรือ เจ้าของผู้ดูแลฟาร์มขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำเป็นที่จะต้อง รู้เรื่องการจัดการฟาร์มแบบใหม่ และระบบ smart ฟาร์ม ระบบนี้ จะช่วยให้ฟาร์มของเรา ดีขึ้น ผลผลิตมากขึ้น เจ้าของฟาร์ม เจ้าหน้าที่ และพนักงาน มีความสุขในการทำงานขึ้น ได้อย่างไร ? เรามาดูกันครับ รับรองไม่ยุ่งยาก และเข้าถึงได้ ง่ายๆเลย

ระบบ Smart Farm (สมาร์ทฟาร์ม) หรือฟาร์มอัฉริยะ

ระบบนี้ เป็นระบบที่ คอยช่วยเหลือ และคอยดูแลฟาร์มของเรา ให้มีประสิทธิภาพในการผลิด และใช้ต้นทุนในการดูแลที่น้อยลง ทำให้ฟาร์มของเรา ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และกำไรที่มากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีการเฝ้าระวัง คอยดูแล เรื่องการจัดการความเสี่ยงเรื่องโรคได้อีกด้วย สามารถดูข้อมูลฟาร์มของเรา หรือรับการแจ้งเตือนทางมือถือ ในเรื่องต่างๆ ได้ ทำให้ผู้บริหารฟาร์ม ตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินงาน ได้ดีขึ้น

แล้ว ระบบ Smart Farm มีอะไรบ้าง?

ส่วนพื้นฐานการดูแลฟาร์ม

ระบบจะดูแล ในทุกส่วน เช่น การเกิด การกินอาหาร น้ำ การตาย และเน้น ประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มเป็นหลัก โดยจากเดิมที่เราต้องกรอกข้อมูลไว้ในกระดาษบ้าง ใน โปรแกรม excel บ้าง และไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์สูงสุด ระบบนี้ จะเป็นตัวช่วยจัดการได้เป็นอย่างดี ว่า สัตว์ที่เราเลี้ยง ได้รับอาหาร เหมาะสมกับการเติบโตไหม และอาหารที่เลือกใช้ เหมาะสมกับการเลี้ยสัตว์ของเราหรือเปล่า สูตรไหน ที่เราควรจะใช้ ในวัยไหนของสัตว์ที่เราเลี้ยง

เพื่อดูอัตราการแลกเนื้อกับอาหารที่เราลงทุนไป ทำให้มีข้อมูลในการตัดสินใจ ว่าจะทำการปรับอาหาร หรือต้องทำอย่างไรต่อไป นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่หากมีความผิดปกติ จากมาตรฐานที่เราได้ตั้งไว้ ที่อาจจะทำให้ สัตว์ของเรา อาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ ก็จะ มีการแจ้งเตือนให้เจ้าของฟาร์มทราบทันที เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ต่อไป

สำหรับความช่วยเหลือ ก็จะมาทั้งจาก ทีมงานที่ดูแล และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขปัญหาของฟาร์มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างทันท่วงที

ภาพ ระบบ Smart Farm ภาพการแจ้งเตือนความผิดปกติ

ตัวอย่างการแจ้งเตือน หนึ่งในการ แจ้งเตือน เมื่อมีความผิดปกติ ในการกินอาหาร ที่เจ้าของ และผู้ดูแลจะได้รับ เพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เราสามารถมาดูย้อนหลัง และวางแผน หรือขอคำแนะนำ เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นในอนาคตได้

ระบบนี้จะช่วยในการคำนวน และแจ้งให้ผู้ที่เกียวข้องเข้าไปแก้ไขก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น

สมาร์ทฟาร์ม iot ระบบที่จะช่วยให้เจ้าของฟาร์ม รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟาร์ม แบบทันที

ภาพรวมของระบบ สมาร์ทฟาร์ม iot

ระบบนี้ จะเข้ามาช่วยลดหน้าที่ ของพนักงาน และสัตวบาล ในการเข้ามากรอกข้อมูล เรื่องอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมในโรงเรือน ในส่วนนี้ จะมีตัวเซ็นเซอร์ เข้าไปติดตั้ง และให้เจ้าของฟาร์ม สามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลา และยังช่วยประมวลผล ว่า สิ่งแวดลอมแบบใด ที่เหมาะกับสัตว์ หรือ ไม่เหมาะสม และเอามาเพื่อวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการเลี้ยง ได้ต่อไป จึงเป็นความสำคัญที่ทำให้ คุณภาพการเลี้ยง ดีขึ้น ส่งผลไปถึงผลผลิตได้ดีขึ้นด้วย

ระบบ Smart Farm Solution บอกอะไรเราบ้าง?

ข้อมูลที่ระบบ smart farm แจ้งเตือน

 • ระบบจะทำการแจ้งเตือน สถานะการทำงาน และสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
 • แจ้งเตือนความผิดปกติในการทำงาน ในระบบต่างๆ เช่น พัดลมไม่ติด อุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นหรือระดับน้ำต่างๆ ที่เป็นตัวแปรสำคัญของโรงเรือน
 • แสดงค่าการวิเคราะห์ ผลการทำงาน เพื่อให้เจ้าของฟาร์ม สามารถบริหารงานผ่านระบบมือถือ

ระบบ Smart Farm มีส่วนช่วยอย่างมากให้ สภาพแวดล้อมในฟาร์ม พอเหมาะพอดี กับการเป็นอยู่ของสัตว์ เมื่อสัตว์ มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว การกินอาหาร และการเติบโตก็ดีไปด้วย

ข้อดี ของ ระบบ Smart Farm อีกอย่าง คือ เมื่อระบบเรียนรู้แล้ว ว่า สภาพแวดล้อมใดที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต สัตว์ กินอาหารได้ เติบโตดี เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ต้องการ ระบบก็จะ พัฒนา และปรับทุกอย่างแนะนำ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่สัตว์ต้องการ เพื่อให้เป็นระบบออโต้มากขึ้น

ตัวอย่างหน้าจอของระบบ สมาร์ทฟาร์ม

ภาพตัวอย่างหน้าจอ ระบบสมาร์ทฟาร์ม iot

สามารถดูข้อมูลที่เกียวข้องกับ การจัดการระบบ อีแวป และการจัดการโรงเรือน ได้ที่นี่ แนะนำครับ มีเอกสารให้โหลด ครบ

ทั้งนี้ เราในฐานะเจ้าของฟาร์ม ก็จะสามารถ ใช้ประโนชน์ จากข้อมูลที่เก็บมา ได้เติมประสิทธิภาพ ดังนี้

ภาพแสดง ระบบ smart farm iot คาดการณ์ผลผลิต

 • คาดการณ์ ประสิทธิภาพการเลี้ยง
 • ผลผลิตโดยประมาณการณ์
 • เปรียบเทียบประเภทอาหาร ที่เหมาะสมกับการเลี้ยง

ระบบสมาร์ทฟาร์ม iot กับการป้องกันโรค

เป็นระบบที่ไว้ป้องกันโรค จากภายนอกเข้าสู่ฟาร์ม ใช้ในการป้องกันการสัมผัส ระหว่างลูกค้าที่มารับสัตว์ และฟาร์ม ซึ่งอาจจะมีการสัมผัสกับพนักงานในฟาร์ม อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคได้

ภาพแสดง การป้องกันโรค ของ smart farm

ระบบจะมีการตรวจจับ บุคคลในฟาร์ม และบุคคลภายนอกฟาร์ม เพื่อคำนวนความเสี่ยง และการสัมผัสโรค ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยระบบป้องกันโรค จะมีการจับภาพ และแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง และสามารถดูย้อนหลังได้ ดูสรุปได้ เพราะหากการป้องกันโรคไม่ดี จะทำให้ฟาร์มเสียหายได้

ทั้งนี้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือส่งภาพแล้ว อาจ เนื่องมาจากการเข้าพื้นที่เฝ้าระวัง ก็จะมีการเตือน เพื่อเป็นการป้องกัน ในขั้นแรก และแจ้งให้ผู้ที่เกียวข้อง ดำเนินการขั้นตอนความปลอดภัยต่อไป ในการแจ้งเตือนของระบบก็จะมีการแจ้งเตือน ตั้งแต่ ถ้ามีโอกาสจะเกิดการติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งเป็นการป้องกันเชิงรุก ก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับฟาร์ม

ทั้งนี้ พนักงานที่มีโอกาส จะสัมผัส หรือสัมผัสไปแล้วจะต้องถูกดำเนินการตาม มาตรการการป้องกันโรคต่อไป เช่นมีการกักตัว และเมื่อได้เวลาตามที่กำหนดแล้ว จึงจะสามารถกลับมาทำงานได้ตมามปกติ

มาตรการในการป้องกันโรค แบบนี้ จะช่วยให้ฟาร์มปลอดภัย และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับฟาร์มได้ เป็นอย่างดี เพราะจุดที่มีการซื้อขาย รถที่มารับซื้อ อาจจะมาจากฟาร์มที่มีการติดเชื้อ ตลาด หรือแหล่งอื่นๆ และทำให้เชื้อเข้าสู่ฟาร์มได้ ดังนั้นการป้องกันด้วยระบบ ก็จะเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับเจ้าของฟาร์ม หรือผู้จัดการฟาร์ม

ทำไม ? การป้องกันโรค จึงเป็นส่วนสำคัญ ในการจัดการฟาร์ม

สำหรับการป้องกันโรค ที่จะเข้าสู่ฟาร์มนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากยกตัวอย่างเช่น โรค AFS หรือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนในการดูแลรักษา และก่อความเสียหายให้อย่างมากใน ฟาร์ม ดังนั้น การป้องกัน ด้วยระบบ เป็นเรื่องที่จำเป็น ที่ฟาร์ม ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก

ดังที่ว่า ถ้าสัตว์ในฟาร์มไม่ถึงมาตรฐาน ยังสามารถขายได้ แต่หากเป็นโรคแล้ว ไม่สามารถทำอะไรได้เลย การป้องกันโรคจึงเป็นส่วนสำคัญมากในการจัดการฟาร์ม

แนะนำ CPF FARM SOLUTION ศูนย์รวมบริการสำหรับธุรกิจฟาร์มครบวงจร

แนะนำ สมาร์ทฟาร์มiot-และรวมบริการสำหรับธุรกิจฟาร์ม

สำหรับท่านเจ้าของฟาร์ม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบ การจัดการฟาร์ม สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ ซีพีเอฟ ฟาร์มโซลูชั่น

บริการทั้งหมด นอกจากระบบ Smart Farm แล้ว ยังให้บริการอื่นๆดังนี้

 1. ระบบด้านไฟฟ้า และวิศวกรรมโรงงาน
 2. ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาสร้างระบบมาตรฐานฟาร์มเพื่อพัฒนาลูกค้าอาหารสัตว์ให้สามารถขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด และ ตลาดโลก
 3. เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ดูแลระบบจัดการฟาร์มครบวงจร และการนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ป้องกันโรคในฟาร์ม เพื่อให้การจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยยึดหลักการนำเทคโนโลยรสมัยใหม่ ช่วยให้การเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องง่าย
 4. ให้คำปรึกษาและการนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ป้องกันโรค จำกัดศัตว์พาหะ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการบริหารจัดการฟาร์ม
 5. บริการสรรหาบุคคล และการอบรม คัดเลือกคนตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ สามารถคัดกรองประวัติได้เบื้องต้นทำให้ไม่เสียเวลามาก และดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ

เรื่องอื่นๆ ที่เกียวข้อง กับการจัดการฟาร์ม

📌ระบบ smart farm และการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 2564
📌 มาตรฐานฟาร์ม คืออะไร และทำไม เจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ จำเป็นต้องรู้
📌 มาตรฐานฟาร์มสุกร ที่เจ้าของฟาร์ม ควรรู้ ในปี 2564

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)