Logo-CPF-small-65png

CP Beef Milkin

อาหารแม่โคเนื้อ
ระยะอุ้มท้อง เลี้ยงลูกให้นม

แม่โคมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการที่ดีของลูก เพราะการพัฒนาและเจริญเติบโตของลูกจะเริ่มสร้างและพัฒนาได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 3 เดือนแรกของการอุ้มท้อง

ดังนั้นแม่โคต้องได้รับการดูแลตั้งแต่วันนี้ โดยเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ สารอาหารสำคัญครบถ้วน เพื่อพัฒนาการสำคัญของการตั้งท้อง

"CP Beef Milkin"

เป็นอาหารสำหรับแม่พันธุ์โคเนื้อโดยตรง ที่รวบรวมคุณค่าสารอาหารที่มีประโชยน์ มีโภชนะทั้งค่าพลังงานและโปรตีนสูง ใช้ได้ทั้งแม่โคสาวซึ่งจะส่งผลให้มีความสมบรูณ์พันธุ์สูง

เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นแม่พันธุ์ที่ดี และ ในส่วนของแม่นางจะช่วยเรื่องพัฒนาการที่สมบูรณ์ของการอุ้มท้องของแม่โค รวมไปถึงระยะการให้นม แม่โคไม่โทรม กลับสัดได้ไว ผสมติดง่าย

ปัจจัยความสำเร็จกับการจัดการแม่โคเนื้อสู่เป้าหมาย “ลูกโค 1 ตัว ต่อแม่ ต่อปี"

"แม่สมบูรณ์ ลูกสมบูรณ์" การจัดการแม่โคเนื้อที่ดี ต้องเริ่มจากความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อส่งต่อไปยังลูกโค แต่หากต้องการมีรอบการผลิตเร็วขึ้น "1 ตัว/แม่/ปี" แม่โคจะต้องแข็งแรง ไม่โทรมหลังคลอด ฉะนั้นต้องดูแลแม่โคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการของลูกโคด้วยหาคำตอบจากปัญหาผสมติดช้า กลับสัดช้า ลูกโคไม่แข็งแรง โตช้า และหย่านมช้า ได้ “แม่พันธุ์ กับปัจจัยความสำเร็จ”

น.สพ.วีริศ วุฒิรณฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

แนะนำผลิตภัณฑ์
CP Beef Milkin

สอบถามราคาและจุดขาย
CP Beef Milkin ติอต่อ

คุณอุเทน 081-945-0339

คุณอุเทน 081-945-0339

อีสานบน

คุณบรีส 081-945-0339

อีสานล่าง

คุณเดียว 063-619-1546

คุณชัดเจน 095-169-3947

คุณอุเทน 081-945-0339

คุณกฎ 095-956-4189

นวัตกรรมอาหารสัตว์
สำหรับแม่โคเนื้อ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้ทีมขายติดต่อกลับ

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)