Logo-CPF-small-65png

เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก
เติมน้ำหนักไก่ ได้ซากสวย

เพิ่มกำไรให้ฟาร์มไก่ไข่ โค้งสุดท้ายก่อนปลดด้วย อาหารไก่ปลด ซีพีเอฟ เป็นอาหารไก่ไข่ที่เหมาะสำหรับใช้เพิ่มน้ำหนักตัว ในช่วงท้ายก่อนปลดไก่

นอกจากอาหารปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สำหรับฟาร์มไก่ หรือผู้เลี้ยงไก่ นอกจากสายพันธุ์แม่ไก่ที่ดีแล้ว ในช่วงท้าย ที่เราดูแลแม่ไก่ของเรามานาน เมื่อถึงระยะ ไก่ปลด ถ้าแม่ไก่ของเรา ไม่ได้รับการดูแล จะพบกับปัญหา น้ำหนักตัวที่น้อย กระดูกเปราะ และให้ไข่ที่เปลือกบาง ทำให้มีผลต่อน้ำหนักตัว และคุณภาพไข่ในช่วงท้ายได้  และเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลัก สำหรับไก่ปลด ทุกฟาร์ม

แก้ปัญหาไก่ปลด น้ำหนักน้อย

อาหารไก่ไข่ระยะก่อนปลด เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ให้อาหารนี้ต่อจากอาหารเดิมได้ทันที โดยให้ก่อนปลดแม่ไก่ไข่ 2 เดือนก่อนปลด ทางออกสำหรับเกษตรกรที่ได้น้ำหนักไก่ต่ำกว่า 2 กิโลกรัมต่อตัว

แก้ เปลือกบางซีด

อาหารสูตรนี้มีการพัฒนาด้านไบโอเทคโนโลยี ทำให้สีเปลือกไข่ที่ได้แข็งแรง สีเปลือกเข้มสวย แก้ปัญหาคุณภาพของไข่ไก่ของแม่ไก่ในช่วงท้าย เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดช่วงการเลี้ยง

แก้ปัญหากระดูกเปราะ

จุดเด่นอีกข้อของผลิตภัณฑ์ คือการแก้ไขปัญหาแม่ไก่ไขกระดูกเปราะ แตกหักง่าย และทำให้คุณภาพผิวหนังของแม่ไก่ปลด มีคุณภาพที่ดีขึ้น เห็นความต่างชัดเจน ตรงต่อความต้องการของตลาด

เรามีสูตรอาหารที่ แก้ปัญหาได้ตรงจุด

นวัตกรรมทางด้านอาหารสัตว์
ของซีพีเอฟ

ได้ผสานองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ และไบโอเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ผ่านรูปแบบการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ให้ตอบโจทย์ปัญหา และความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ปัญหา 

จากการสำรวจพบว่าหนึ่งในปัญหาของผู้เลี้ยงไก่ไข่คือประสิทธิภาพของสีไข่ และความหนาของเปลือกไข่ลดลงจากเดิม รวมไปถึงน้ำหนักแม่ไก่ไข่มีน้ำหนักต่ำกว่า 2.1 – 2.2 กิโลกรัม อีกทั้งยังกระดูกเปราะบาง สภาพซากไม่สวย 

เราได้ทำการพัฒนาสูตรอาหารและทดลองจนได้ประสิทธิภาพที่น่าพอใจ ตอบโจทย์ทุกปัญหาของผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพียงใช้อาหารแม่ไก่ไข่ระยะก่อนปลดนี้ 2 เดือนก่อนปลด ก็จะสามารถรักษามาตรฐานและเพิ่มมูลค่าจากน้ำหนักแม่ไก่ที่เพิ่มขึ้นได้

อาหารไก่ไข่สูตรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แม่ไก่ไข่ก่อนปลด

อาหารไก่ไข่

1. เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก

รู้ไหมไก่ไข่  1 ตัว ในระยะเวลา 1 ปี สามารถให้ไข่ได้ 310 – 320 ฟอง และเปลือกไข่คิดเป็น 10% ของน้ำหนักไข่ต่อฟอง

แม่ไก่ต้องใช้แคลเซียมถึง ประมาณ 1 กิโลกรัม  ในการสร้างเปลือกไข่ตลอดชีวิต  ดังนั้น หลายฟาร์มจึงประสบปัญหาแม่ไก่ไข่ระยะท้ายจะกระดูกไม่แข็งแรง โทรม น้ำหนักน้อย เราจึงออกแบบอาหารไก่ไข่ในช่วงระยะก่อนปลดนี้ ให้มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสมดุล ที่สามารถเสริมความแข็งแรงของกระดูก เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และการให้ผลผลิตไข่

2. เติมน้ำหนักไก่

อาหารไก่ไข่เพิ่มน้ำหนักก่อนปลดซีพีเอฟ  อุดมไปด้วยพลังงาน  โปรตีน กรดอะมิโนสมดุล มีโภชนะอื่น ๆ ที่เหมาะสมครบถ้วน ส่งเสริมให้แม่ไก่นำสารอาหารไปสร้างผลผลิตไข่ และ ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวไก่ ในระยะท้ายก่อนปลด  น้ำหนักเพิ่ม รายได้เพิ่ม

3. ได้ซากสวย

ด้วยแม่ไก่ที่มีกระดูกแข็งแรง น้ำหนักตัวดี เมื่อผ่านกระบวนจับปลดก่อนนำไปสู่ตลาด จะมั่นใจได้ว่า ซากที่ได้จะสวยงามตรงความต้องการของตลาด ช่วยลดการสูญเสียของซากไก่ตกเกรด ลดปริมาณไก่เสียหายได้

4. รวยทุกรุ่น

เมื่อแม่ไก่มีน้ำหนักเพิ่ม กระดูกไม่เปราะหักง่าย ซากสวย ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างผลกำไรจากการจับปลดไก่ในทุกรุ่นได้ เมื่อใช้อาหารไก่ไข่เพิ่มน้ำหนักก่อนปลดของซีพีเอฟ รวยทั้งคนเลี้ยง และคนจับไก่ปลด

อาหารไก่ไข่

วิธีการให้อาหาร ไก่ไข่สูตรใหม่

ให้แม่ไก่ไข่กินในช่วงระยะ 1- 2 เดือนก่อนปลด หรือสำหรับแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตต่ำกว่า 80% แนะนำให้อาหารเฉลี่ย วันละ 115 – 120 กรัมต่อตัว 
*** ควรใช้อาหารไก่ไข่สูตรเพิ่มน้ำหนักระยะก่อนปลดนี้ ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ควรกินต่อต่อกันเกิน 2 เดือน

ข้อดี เมื่อใช้อาหารไก่ไข่สูตรใหม่

🐣 ช่วยให้แม่ไก่ ระยะปลดมีน้ำหนักตัวดีขึ้น
🐣 เปลือกไข่สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาด
🐣 เปลือกไข่ไม่แตกง่าย ไม่เปราะ
🐣 แม่ไก่ระยะปลดสุขภาพดี
🐣 แม่ไก่ ผิวดีตามที่ต้องการ
🐣 แม่ไก่มีโครงสร้างกระดูกที่ดี
🐣 ตอบโจทย์ลูกค้า
🐣 ใช้ง่ายให้ผลเป็นที่พอใจ
🐣 มีผู้ใช้จริงได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ความคิดเห็นจากผู้ใช้ อาหารไก่สูตรใหม่

อาหารไก่ปลด ใช้แล้วทำให้ไข่ดีขึ้น น้ำหนักตัวก็ขึ้นมาถึงโล 9 ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อน ลูกค้าที่มารับไก่ก็ชมว่าน้ำหนักดี กระดูกอะไรก็ดี

"สนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์"

สนใจผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนที่นี่!

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)