Logo-CPF-small-65png
แนะนำ ระบบ iot smart farm เพื่อการป้องกันโรค

2 ระบบ iot smart farm และการป้องกันโรคเชิงรุก ให้ได้ผลก่อนจะเกิดโรค

2 ระบบ iot smart farm และการป้องกันโรคเชิงรุก ให้ได้ผลก่อนจะเกิดโรค

จากบทความก่อนหน้านี้ ที่ได้แนะนำเรื่องระบบการป้องกันโรค ของฟาร์มไปแล้ว ท่านที่สนใจ สามารถดูเพิ่มเติมได้ตาม ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ  และสำหรับบทความนี้ ผมจะแนะนำ เทคโนโลยีในการป้องกัน โรคระบาด ที่ผสมผสานกันของ ระบบ iot smart farm ที่นำมาใช้กับฟาร์ม ไม่ว่าจะอยู่ที่ได้ ก็สามารถ เข้าถึงการป้องกันโรคเชิงรุกได้ จากทุกที่ เพราะนอกจาก การเกิดโรคระบาดในสัตว์ แล้ว ก็ยังมี โรคระบาด ของคนด้วย คือ โควิด19 ที่ทำให้หลายๆฟาร์ม ไม่เปิดรับคนนอก หรือว่าไม่มีการตรวจเยี่ยมฟาร์ม เพราะกังวลเรื่องโรคติดต่อ ของคน เพิ่มเข้ามาครับ ไม่ต้องกังวล สำหรับเรื่องนี้ เพราะมีการเตรียมรับมือ ไว้เรียบร้อย ทำให้ทุกฟาร์ม ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าถึง การป้องกัน ได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัย ทั้งฟาร์ม และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นๆ ที่เกียวข้อง กับการจัดการฟาร์ม

📌ระบบ smart farm และการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 2564
📌 มาตรฐานฟาร์ม คืออะไร และทำไม เจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ จำเป็นต้องรู้
📌 มาตรฐานฟาร์มสุกร ที่เจ้าของฟาร์ม ควรรู้ ในปี 2564

แก้ปัญหาทั้งโรคระบาด และการเข้าถึงคำแนะนำจากทีม สัตวแพทย์ ได้ทุกที่

แนะนำระบบ iot smart farm-vr

วิธีนี้ เป็นการปิดช่องว่าง ของการบริการ ที่เจ้าของฟาร์มจะได้รับจาก ระบบ ในช่วงที่มีโรคระบาด ทั้งในคน และในสัตว์ ได้อย่างดี ระบบนี้ ทำให้ผู้ชำนาญการ ทีมสัตวแพทย์ และทีมสนับสนุนอื่นๆ สามารถไปตรวจฟาร์มได้ จากบุคลากรของฟาร์มเอง ไม่เสี่ยงเรื่องการแพร่กระจายของโรคระบาด ทั้งนี้ สัตวแพทย์ จะสามารถตรวจฟาร์ม เพื่อลดความเสี่ยงด้านโรคระบาด ตามเช็คลิสต์มาตรการป้องกัน และแนะนำได้อย่างถูกต้องเหมือนเข้าไปตรวจฟาร์มเอง ด้วย กล้องที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ฟาร์มที่เดินสำรวจ และสามารถสือสารกันได้ตลอดเวลา

นอกจากภาพที่เห็นในการตรวจฟาร์ม แล้ว ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ ไอฟาร์ม ควบคู่กับ iot smart farm จะทำให้สัตวแพย์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ของฟาร์ม ผ่านระบบ ได้อีกทาง ทำให้วิเคราะห์ และสามารถแนะนำวิธีการ แก้ปัญหา ได้อย่างแม่นยำขึ้นอีกด้วย

วิธีการนี้ จะทำให้ เข้าถึงฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องมีการกักโรค เพราะคนที่เข้าไปเดิน ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ ของฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว สำหรับพื้นที่ ที่เข้าไปตรวจ พื้นที่ หลักๆ  3 พื้นที่ด้วยกันดังนี้

 • พื้นที่หน้าฟาร์ม ส่วนการติดต่อ ของผู้ที่มาติดต่อกับฟาร์ม ส่วนของสำนักงาน
 • พื้นที่การเลี้ยงสัตว์
 • พื้นทีเล้าขาย ที่ต้องมีการติดต่อบุคคลภายนอก

สำหรับระบบนี้ จะแน้นการตรวจเพื่อการป้องกันโรค ควบคู่กับระบ IA ที่มีการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเน้นการป้องกันโรคเป็นหลัก และนอกจากนี้แล้ว เทคโนโลยี ในการจัดการฟาร์มที่ใช้งานอยู่ ของผู้ที่สนใจเข้าร่วม หรือเข้าร่วมอยู่แล้ว ก็จะสามารถเข้าถึงคลังความรู้ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาฟาร์มของเราได้อีกด้วย

ป้องกัน แนะนำ และพัฒนา ให้ดีขึ้นด้วยระบบ

ฟาร์มที่ ใช้งานระบบ ไอ ฟาร์ม จะได้เข้าถึงความรู้ ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับ คำแนะนำเพื่อการพัฒนาฟาร์ม อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความได้เปรียบในทางธุรกิจ และทำให้สามารถ แข่งขันในตลาดได้อย่างดีอีกด้วย

ระบบ iot smart farm-ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์ม

จากระบบที่ ช่วยเหลือการป้องกันโรค มาสู่ระบบ ที่ทำให้เจ้าของฟาร์ม ผู้บริหารฟาร์ม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคต่างๆ เพื่อการบริหารฟาร์ม พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยง จากทุกที่ ได้ตลอดเวลา  ระบบนี้จะทำให้ฟาร์มของเรา มีแนวทางใหม่ๆ และข้อมูลในการป้องกัน และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ทั้งนี้ หากข้อมูลเป็นข้อมูลเฉพาะของฟาร์มนั้นๆ ก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์ม นั้นๆ เข้ามารับคำปรึกษา และคำแนะนำจาก ผู้เชียวชาญ เพื่อป้องกันข้อมูลของฟาร์มไม่ออกไปสู่ภายนอกแน่นอนครับ

ประโยชน์ ของ ไอ ฟาร์ม ที่มีดี มากกว่าการป้องกันโรค คือสั่งอาหารได้

อย่าเพิ่งขำครับ อ่านไม่ผิด แต่อาหารที่สั่งเป็นอาหารสัตว์ครับ นอกจากการป้องกันโรคแล้ว ยังมีส่วนเสริมที่สำคัญ ที่ช่วยให้เจ้าของฟาร์ม สะดวกสบายเรื่องการสั่งอาหาร หมดปัญหาการสั่งผิด และได้รับอาหารที่เหมาะสมกับสัตว์ ที่เลี้ยงในแต่ละช่วงวัยอีกด้วย  เพราะปกติ ฟาร์ม จะมีการจดบันทึก การให้อาหารและทำการสั่งเมื่อ ใกล้ครบกำหนด เพื่อให้เพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนสัตว์ หรืออายุสัตว์ ในแต่ละช่วงวัย จากเดิมที่มีการโทร หรือการไลน์ สั่งอาหาร ระบบก็จะมีการอำนวยความสะดวก ด้วยการให้สามารถสั่งออนไลน์ได้ ระบบนี้จะช่วยให้การสั่งอาหาร มีความถูกต้องมากขึ้น

และเมื่อมีการใช้งาน และพัฒนาที่มากขึ้น การสั่งอาหาร ออนไลน์ ก็จะแจ้งเตือน ว่า  ณ เวลานี้ ช่วงอายุนี้ อาหารใดที่เหมาะสม และทำให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับเรา เพื่อทำการสั่งต่อไป เรียกว่า การใช้งานระบบ นอกจากง่าย แล้วยังช่วยให้ผู้บริหาร ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ต้องการปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา

ดูแลระบบจัดการฟาร์มครบวงจร และการนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ป้องกันโรคในฟาร์ม เพื่อให้การจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยยึดหลักการนำเทคโนโลยรสมัยใหม่ ช่วยให้การเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องง่าย แนะนำที่นี่

แนะนำเว็บ การจัดการฟาร์ม ครบวงจร

cpffarmsolutions.com ครบทุกเรื่องการจัดการฟาร์ม ขนาดกลาง- ฟาร์ม ขนาดใหญ่ สำหรับเจ้าของฟาร์มที่ต้องการ คำแนะนำ

แนะนำ ระบบ iot smart farm บริการครบวงจรเรื่องฟาร์ม

 1. ต้องการคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม ด้านระบบไฟฟ้าในฟาร์ม และ ระบบความปลอดภัยฟาร์มจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ได้มาตราฐานสากล ซึ่งบริการครอบคลุม
  • ป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร
  • ป้องกันสัตว์เลี้ยงตายจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
  • เพิ่มทักษะและความรู้ให้กับช่างประจำฟาร์ม
 2. รับคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาสร้างระบบมาตรฐานฟาร์มเพื่อพัฒนาลูกค้าอาหารสัตว์ให้สามารถขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด และ ตลาดโลก โดยมีบริการให้คำปรึกษาดังต่อไปนี้
  • GAP ฟาร์ม
  • GHP, HACCP End product
  • ปศุสัตว์ OK
  • Health Certificate เพื่อไข่ส่งออก
  • HALAL
 3. ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ดูแลระบบจัดการฟาร์มครบวงจร และการนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ป้องกันโรคในฟาร์ม เพื่อให้การจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยยึดหลักการนำเทคโนโลยรสมัยใหม่ ช่วยให้การเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องง่าย
 4. ให้คำปรึกษาและการนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ป้องกันโรค อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการบริหารจัดการฟาร์ม บริการนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้การป้องกันโรค ประสบความสำเร็จ
 5. พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ เรามี คนหางานฟาร์มจำนวนมาก สามารถคัดเลือกคนตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ สามารถคัดกรองประวัติได้เบื้องต้นทำให้ไม่เสียเวลามาก และดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ

และถ้าคุณ ต้องการสร้างธุรกิจฟาร์มมีที่ดิน และเงินทุนในการดำเนินการ แต่ไม่มีผู้แนะนำให้คำปรึกษา หรือต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ต้องการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม เพื่อส่งออก หรือส่งขายต่อในห้าง โมเดิร์นเทรด ต้องการพันธุ์สัตว์ หรือเข้าถึงบุคลากรที่ต้องการ CPF Farm Solutions เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อ ช่วยให้ธุรกิจของคุณ สำเร็จและเป็นจริงได้

ในตอนหน้าเราจะมาดูกันครับ ว่า CPF Farm Solutions สามารถให้คำปรึกษาเรื่องฟาร์ม แบบใดกับเราได้ แล้วพบกันครับ

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)