Logo-CPF-small-65png

ข่าวสารทั่วไป

ซีพีเอฟ”รุกธุรกิจสีเขียว เพิ่มสัดส่วนรายได้แตะ 30%

ซีพีเอฟ คาด ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวมีแนวโน้มขยายตัวสูง เน้นลดใช้พลังงานและทรัพยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ตั้งเป้าเพิ่มรายได้สีเขียว (Green Revenue) เป็น 30% ในปี 2563      นายเรวัต หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือ ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อน จะเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุการเพิ่มสัดส่วนรายได้สีเขียวเป็น 30% ของรายได้รวมซีพีเอฟในปีนี้ แสดงให้เห็นว่ารายได้ของซีพีเอฟมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามาตรฐาน ISO 14046 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยซีพีเอฟมีสินค้าที่ได้รับการรับรองทั้ง 3 ประเภท จำนวน 770 รายการ สำหรับปี 2563 อบก.ได้รับรองผลิตภัณฑ์อาหารไก่เนื้อของ ซีพีเอฟ 6 รายการ ได้รับฉลากลดโลกร้อน …

ซีพีเอฟ”รุกธุรกิจสีเขียว เพิ่มสัดส่วนรายได้แตะ 30% Read More »

ซีพีเอฟ เปิดตัว “ไก่รุ่นรักษ์โลก” นวัตกรรมอาหารสัตว์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

   บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวนวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลกสำหรับไก่ไข่รุ่น ด้วยการปรับสูตรอาหารสัตว์ให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับสัตว์ร่วมกับการใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารและระบบการย่อยอาหารของสัตว์ดีขึ้น ทำให้การปล่อยของเสียโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ลดลง ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์บกให้กับ ซีพีเอฟ กล่าวว่า นวัตกรรมอาหารไก่รุ่นรักษ์โลก เป็นการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์โดยการใช้สมดุลกรดอะมิโนที่เหมาะสมและการคัดเลือกเอนไซม์ที่ใช้ในอาหาร (enzyme) อย่างเหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารที่สัตว์กินเข้าไป ส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์ ขณะเดียวกันจะช่วยลดการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดและโปรตีน ที่ใส่มากเกินความต้องการของสัตว์และกำจัดออกมาเป็นของเสียหรือมูลสัตว์    เป้าหมายของการวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ คือ การสรรหาและคิดค้นวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่ตรงกับความต้องการอาหารของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ช่วยให้สัตว์ย่อยอาหารได้ดี ส่งผลต่อการเติบโตของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง โดยเหลือของเสียน้อยที่สุดหรือของเสียเป็นศูนย์ (zero waste) ขณะเดียวกันช่วยลดต้นทุนของบริษัทฯ” ดร.ไพรัตน์ กล่าวและเสริมว่า สูตรอาหารไก่ไข่รุ่นรักษ์โลกนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว    ดร.ไพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า อาหารไก่ไข่รักษ์โลกดังกล่าวจะช่วยลดไนโตรเจนได้ 12-13% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ประมาณ …

ซีพีเอฟ เปิดตัว “ไก่รุ่นรักษ์โลก” นวัตกรรมอาหารสัตว์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Read More »

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019

ฉบับนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ทันสมัยต่อเหตุการล่าสุดที่เป็นข่าวช็อคโลกของเราในวันนี้ คือเรื่องการระบาดของโรคปอดอักเสบจากโคโรน่าไวรัส อู่ฮั่น ซึ่งเกิดโรคขึ้นครั้งแรกเมื่อสิงหาคม 2562  เริ่มระบาดในเดือนธันวามคม 2562   จนกระทั่งวันที่ 31 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก(WHO )ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดโคโรน่าไวรัสอู่ฮั่น เป็นโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ของโรคระบาดจากไวรัสอีกครั้งหนึ่ง  และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก  ดังจะมีบทวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดย Mr.Raphie Hayat  และคณะ ของทาง RABO BANK  ดังนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019 coronavirus ที่กำลังแพร่กระจายในประเทศจีนและเกินขอบเขตมีตลาดการเงินสั่นสะเทือนประสบการณ์ที่ผ่านมาการระบาดของไวรัสในอดีตแสดงให้เห็นว่าตลาดมักจะเด้งกลับมาอย่างรวดเร็ว ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศจีนขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลจีนในการควบคุมไวรัสและการดำเนินนโยบายเพื่อลดผลกระทบ แม้ว่าการระบาดของไวรัสจะออกมาเทียบเท่ากับโรคซาร์ส แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าในปี 2545/2546 เนื่องจากจีนมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในระดับโลกมากขึ้นทุกวันนี้ยิ่งกว่านั้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าเมื่อ 17 ปีก่อน ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงชะลอตัวไวรัสเป็นอีกความเสี่ยงที่สนับสนุนมุมมองของเราว่าเราจะเห็นภาวะถดถอยทั่วโลกในปีนี้และธนาคารกลางในตลาดที่พัฒนาแล้วน่าจะมีงานทำอีกมากในด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ จุดนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดความเสียหายถาวรต่อการแพร่ระบาดของเศรษฐกิจจีนหรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกในอดีตเศรษฐกิจได้แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียชั่วคราวหลังจากฝุ่นตกลงมา แม้ว่าวิกฤตการณ์ในปัจจุบันจะทำให้ยากขึ้นสำหรับจีนที่จะดำเนินตามคำมั่นสัญญาล่าสุดที่จะทำให้ยอดการนำเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 200 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีกสองปีข้างหน้า แต่เราไม่คาดว่าจะมีผลกระทบเชิงลบเพิ่มเติมต่อสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ทางการค้าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุชัดเจนยกเว้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการแพร่กระจายของไวรัสไปทั่วโลกหรือในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่ม บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีหนี้สูงของจีนเนื่องจากมาตรการกักกันความเสี่ยงของความเสียหายถาวรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับเนเธอร์แลนด์ผลกระทบน่าจะเป็นทางอ้อมผ่านการเติบโตการค้าและความเชื่อมั่นทั่วโลกอย่างไรก็ตามภาคเฉพาะที่จัดหาอุปกรณ์ทางทะเลเครื่องจักรและสารเคมีให้หวู่ฮั่นก็สามารถได้รับผลกระทบ ในกิจกรรมพิเศษนี้เราจะพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจาก coronavirus ที่ได้รับผลกระทบจากจีนตั้งแต่ปลายปี 2562 เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ …

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019 Read More »

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราและวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า