Logo-CPF-small-65png

รายการ FARMTALK คุยเฟื่องเรื่องฟาร์ม

farm-talk-คุยเฟื่องเรื่องฟาร์ม9 ข้อแนะนำเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF ในร้านขายอาหารสัตว์

Farm Talk คุยเฟื่องเรื่องฟาร์ม ตอน ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้

farm-talk-คุยเฟื่องเรื่องฟาร์ม ตอนนี้ชวนคุยเรื่องสำคัญ ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้ กับ9 ข้อแนะนำเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF ในร้านขายอาหารสัตว์ 1.อาหารสัตว์ รับจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน มีระบป้องกันโรคที่ดี มีการตรวจสอบเชื้อ ASFสม่ำเสมอ 2. รถรับอาหารจากโรงงานมายังร้าน 3. พื้นที่/สถานที่จัดเก็บอาหาร 4. หน้าร้าน 5. พนักงาน 6. รถลูกค้าและรถขนส่งอาหารไปที่ฟาร์ม 7. คนขับรถและคนลงอาหาร 8. การกำจัดสัตว์พาหะ 9. กระบวนการตรวจสอบ ลดความเสี่ยงโรคASF โดยเลือกใช้อาหารสุกรที่มีความปลอดภัยของแหล่งที่มาวัตถุดิบ มีความสำคัญมาก ช่วยป้องกันการปนเปื้อนโรคเข้าฟาร์ม ถือเป็นหัวใจของการป้องกันที่เจ้าของฟาร์มต้องตระหนักในประเด็นนี้  CPFผลิตและจำหน่ายอาหารสุกรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของแหล่งที่มาวัตถุดิบ ที่จะต้องไม่มาจากแหล่งที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อ ASF และสอบย้อนกลับได้ รวมไปถึงการตรวจสอบเชื้อ ASF ในวัตถุดิบรับเข้า รวมไปถึงอาหารสัตว์สำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และฟาร์มเลี้ยงสุกรในเครือฯ โดยยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปถึงภาชนะที่บรรจุวัตถุดิบ ต้องใช้ภาชนะบรรจุที่ใหม่เท่านั้น ทั้งนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน African Swine Fever (ASF) หรือโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศเคนย่า …

Farm Talk คุยเฟื่องเรื่องฟาร์ม ตอน ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้ Read More »

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราและวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า