มิกซ์โปร (MixPro) วัตถุดิบโปรตีนสูงคัดพิเศษ วัตถุดิบเสริมพลังงาน ใช้ง่าย ใช้ได้หลากหลายรูปแบบเหมาะสำหรับผู้ที่ผสมอาหารใช้เอง เพื่อประสิทธิภาพของอาหาร และผลผลิตที่ดีต่อเนื่อง

มิกซ์โปรคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี เสริมพลังงานและปรับค่าโปรตีนและพลังงานให้คงที่ ลดอัตราการผสมพลาด สะดวก ปลอดภัย ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะผสมร่วมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ใช้ร่วมกับอาหารข้น หรือใช้เสริมหน้ารางในช่วงที่โคต้องการโปรตีนและพลังงานสูง

สนใจผลิตภัณฑ์โทรแจ้งเราได้ที่นี่