Logo-CPF-small-65png

ข้าวโพดหมักซีพี (CP Corn Silage)

อาหารหยาบคุณภาพดี ทางเลือกใหม่ของผู้เลี้ยงโค และแพะ

  • มีวัตถุแห้งมากกว่า 25 เปอร์เซ็น
  • มีโภชนะและการย่อยได้สูง
  • ขนาดชิ้นเหมาะสมกับการเคี้ยวเอื้อง
  • ภาชนะบรรจุ สะอาด ปลอดภัย สามารถถนอมไซเลจได้นาน
  • มีการควบคุมตั้งแต่การปลูก-บรรจุ

ประโยชน์ของข้าวโพดหมักซีพี

  • ช่วยเพิ่มปริมาณนมและองค์ประกอบในน้ำนม
  • เสริมสร้างสุขภาพให้มีความสมบูรณ์พันธุ์
  • สะดวกในการนำใช้

สนใจผลิตภัณฑ์โทร 091-9953091 หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

แชร์