Logo-CPF-small-65png

ไฮโกร 550 PRO :
เพิ่มประสิทธิภาพ
ลูกหมูอนุบาล

"เริ่มจากได้พันธุ์สัตว์ที่ดีก่อน นอกจากพันธุ์สัตว์ก็คือการจัดการ และสุดท้ายต้องได้อาหารที่ดีครับ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การทำฟาร์มประสบความสำเร็จ"
คุณหัสชัย อัศวทองกร
รำไพฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อทีมขายหรือแจ้งเราได้ที่นี่

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"เมื่อลูกสุกรกินอาหารได้ดีขึ้น
การเจริญเติบโตจึงดีขึ้นตามเช่นกัน"

ลูกหมูกินอร่อย

มีโภชนะครบถ้วน เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ใช้วัตดิบที่มีกลิ่นหอม ด้วยระบบ Liqiud Spray และเพิ่มรสชาติให้น่ากิน เหมาะสมสำหรับลูกสุกร

ลูกหมูโตไว​

ไฮโกร 550 PRO เราปรับโภชนะอาหารให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เหมาะสมกับช่วงสุกรอนุบาล  เสริมวิตามินและแร่ธาตุ  ทำให้ได้น้ำหนักของลูกสุกรตามเป้า

ลูกหมูโตไว​

ไฮโกร 550 PRO อุดมไปด้วยสารอาหารที่ผ่านการทำให้สุก ทำให้ย่อยได้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีส่วนผสมของกรดอินทรีย์ เพื่อช่วยสนับสนุนในระบบย่อยอาหารของลูกสุกร ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ได้สุขภาพที่ดี

มีพรีไบโอติก โปรไบโอติก และสารเสริมต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาสุขภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกสุกรแข็งแรง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบทางเดินเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ

อัตราการเลี้ยงรอดสูงขึ้น
ลดจำนวนลูกสุกรทรุดโทรม
และลดอัตราการคัดทิ้งของลูกสุกรได้

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อทีมขายหรือแจ้งเราได้ที่นี่

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์