Logo-CPF-small-65png

Farm Talk คุยเฟื่องเรื่องฟาร์ม ตอน ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้

farm-talk-คุยเฟื่องเรื่องฟาร์ม ตอนนี้ชวนคุยเรื่องสำคัญ

🛑 ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้ กับ9 ข้อแนะนำเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF ในร้านขายอาหารสัตว์

1.อาหารสัตว์ รับจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน มีระบป้องกันโรคที่ดี มีการตรวจสอบเชื้อ ASFสม่ำเสมอ

2. รถรับอาหารจากโรงงานมายังร้าน

3. พื้นที่/สถานที่จัดเก็บอาหาร

4. หน้าร้าน

5. พนักงาน

6. รถลูกค้าและรถขนส่งอาหารไปที่ฟาร์ม

7. คนขับรถและคนลงอาหาร 8. การกำจัดสัตว์พาหะ

9. กระบวนการตรวจสอบ

🛑ลดความเสี่ยงโรคASF โดยเลือกใช้อาหารสุกรที่มีความปลอดภัยของแหล่งที่มาวัตถุดิบ มีความสำคัญมาก ช่วยป้องกันการปนเปื้อนโรคเข้าฟาร์ม ถือเป็นหัวใจของการป้องกันที่เจ้าของฟาร์มต้องตระหนักในประเด็นนี้

✅ CPFผลิตและจำหน่ายอาหารสุกรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของแหล่งที่มาวัตถุดิบ ที่จะต้องไม่มาจากแหล่งที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อ ASF และสอบย้อนกลับได้ รวมไปถึงการตรวจสอบเชื้อ ASF ในวัตถุดิบรับเข้า รวมไปถึงอาหารสัตว์สำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และฟาร์มเลี้ยงสุกรในเครือฯ โดยยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปถึงภาชนะที่บรรจุวัตถุดิบ ต้องใช้ภาชนะบรรจุที่ใหม่เท่านั้น ทั้งนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน

African Swine Fever (ASF) หรือโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศเคนย่า ทวีปแอฟริกาเมื่อปีพ.ศ.2464 (ค.ศ.1921) และมีการระบาดไปยังทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย โรคนี้เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายสูงที่สุด 100% ยังไม่มีวัคซีนและการรักษา เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน (เน้นย้ำ) เชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือซากได้นาน ประเทศที่มีการระบาดจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ โรคนี้สามารถติดต่อในสุกรได้ทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ อาการที่ปรากฏชัดคือตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะหลังใบหู ท้อง และขาหลัง รวมถึงอาการทางระบบอื่นๆ ด้วย เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และการแท้งในสุกรแม่พันธุ์ เป็นต้น

#ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้#อาหารสัตว์ซีพีเอฟปลอดภัย, #Farmtalk, #9ข้อแนะนำเฝ้าระวังและป้องกันโรคASFในร้านขายอาหารสัตว์, #ลดความเสี่ยงโรคASF,#อาหารสุกรที่มีความปลอดภัย,#แหล่งที่มาวัตถุดิบ,#โรคASF,#ผู้ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย,#ตรวจสอบย้อนกลับได้

✅ รับชมและอัพเดทรายการfarm-talk-คุยเฟื่องเรื่องฟาร์มก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube : https://n9.cl/y0pgf

📌 ติดตามข่าวสาร โครงการอื่นๆกับเราได้ที่นี่

Website https://www.cpffeed.com/

Website : https://www.cpffeedsolution.com

Facebook : https://www.facebook.com/cpffeed/

Line OA : https://bit.ly/36hMa47

Youtube https://n9.cl/y0pgf

E-commerce : https://www.cpffeedonline.com

🛑 ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้ กับ9 ข้อแนะนำเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF ในร้านขายอาหารสัตว์

1.อาหารสัตว์ รับจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน มีระบป้องกันโรคที่ดี มีการตรวจสอบเชื้อ ASFสม่ำเสมอ

2. รถรับอาหารจากโรงงานมายังร้าน

3. พื้นที่/สถานที่จัดเก็บอาหาร

4. หน้าร้าน

5. พนักงาน

6. รถลูกค้าและรถขนส่งอาหารไปที่ฟาร์ม

7. คนขับรถและคนลงอาหาร 8. การกำจัดสัตว์พาหะ

9. กระบวนการตรวจสอบ

🛑ลดความเสี่ยงโรคASF โดยเลือกใช้อาหารสุกรที่มีความปลอดภัยของแหล่งที่มาวัตถุดิบ มีความสำคัญมาก ช่วยป้องกันการปนเปื้อนโรคเข้าฟาร์ม ถือเป็นหัวใจของการป้องกันที่เจ้าของฟาร์มต้องตระหนักในประเด็นนี้

✅CPFผลิตและจำหน่ายอาหารสุกรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของแหล่งที่มาวัตถุดิบ ที่จะต้องไม่มาจากแหล่งที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อ ASF และสอบย้อนกลับได้ รวมไปถึงการตรวจสอบเชื้อ ASF ในวัตถุดิบรับเข้า รวมไปถึงอาหารสัตว์สำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และฟาร์มเลี้ยงสุกรในเครือฯ โดยยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปถึงภาชนะที่บรรจุวัตถุดิบ ต้องใช้ภาชนะบรรจุที่ใหม่เท่านั้น ทั้งนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน

African Swine Fever (ASF) หรือโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศเคนย่า ทวีปแอฟริกาเมื่อปีพ.ศ.2464 (ค.ศ.1921) และมีการระบาดไปยังทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย โรคนี้เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายสูงที่สุด 100% ยังไม่มีวัคซีนและการรักษา เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน (เน้นย้ำ) เชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือซากได้นาน ประเทศที่มีการระบาดจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ โรคนี้สามารถติดต่อในสุกรได้ทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ อาการที่ปรากฏชัดคือตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะหลังใบหู ท้อง และขาหลัง รวมถึงอาการทางระบบอื่นๆ ด้วย เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และการแท้งในสุกรแม่พันธุ์ เป็นต้น

#ASFหรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันได้#อาหารสัตว์ซีพีเอฟปลอดภัย, #Farmtalk, #9ข้อแนะนำเฝ้าระวังและป้องกันโรคASFในร้านขายอาหารสัตว์, #ลดความเสี่ยงโรคASF,#อาหารสุกรที่มีความปลอดภัย,#แหล่งที่มาวัตถุดิบ,#โรคASF,#ผู้ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย,#ตรวจสอบย้อนกลับได้

✅อัพเดทก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube : https://n9.cl/y0pgf

📌 ติดตามข่าวสาร โครงการอื่นๆกับเราได้ที่นี่

Website https://www.cpffeed.com/

Website : https://www.cpffeedsolution.com

Facebook : https://www.facebook.com/cpffeed/

Line OA : https://bit.ly/36hMa47

Youtube https://n9.cl/y0pgf

E-commerce : https://www.cpffeedonline.com

 

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)