Logo-CPF-small-65png

ประโยชน์ของ Prebiotic และ Probiotic ในลูกสุกร

ประโยชน์ของ Prebiotic และ Probiotic ในลูกสุกร

บทนำ

  ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย จะมีการหย่านมลูกสุกรที่อายุประมาน 3-4 สัปดาห์ ซึ่งหลังจากหย่านมไปแล้ว ลูกสุกรจะได้รับผลกระทบทั้งจากการเปลี่ยนรูปแบบของอาหาร,โภชนาการและจุลินทรีย์ในลำไส้ รวมไปถึงความเครียดและสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นระยะวิกฤตของลูกสุกรและส่งผลกระทบต่อการเลี้ยง การเจริญเติบโต

  โดยที่ผ่านมาได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะเข้ามาควบคุมทั้งเรื่องสุขภาพและจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อลดผลกระทบนั้น อย่างไรก็ตาม ได้มีงานศึกษาต่างๆที่รายงานถึงเรื่องเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆจากภาครัฐที่ขอความร่วมมือให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ ดังนั้นการเลือกใช้ Prebiotic และ Probiotic อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง อาจเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกสุกร

Prebiotic และ Probiotic คืออะไร

   Prebiotic หมายถึง ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ที่มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์อย่างจำกัด เช่น ตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหารของสัตว์ ซึ่งมีงานศึกษาได้รายงานถึงการใช้ prebiotic มีแนวโน้มเพิ่มประโยชน์ทางชีวภาพในลำไส้และส่งเสริมการทำงานของยาปฏิชีวนะ ทำให้มีหลายๆงานศึกษารายงานถึงผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นในลูกสุกร โดยทั่วไป prebiotic มักจะเป็นสารในกลุ่ม oligosaccharide ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ไม่มีการย่อยและดูดซึมในร่างกายสัตว์,เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้เฉพาะบางชนิดและส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ก่อผลดีในลำไส้สัตว์

   Probiotic หมายถึง จุลินทรีย์ในอาหารสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของสัตว์ ซึ่งเมื่อร่างกายสัตว์ได้รับในระดับที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ โดยทั่วไป probiotic มักจะเป็นแบคทีเรียในกลุ่ม lactic acid, แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus และยีสต์ในกลุ่ม Saccharomyces โดยคุณสมบัติของ probiotic ต่างๆ ได้แก่ มีความคงทนในอาหารสัตว์, สามารถเพิ่มจำนวนได้ในทางเดินอาหารและสามารถป้องกันหรือสร้างสารมายับยั้งและป้องกันจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสัตว์ได้

ประโยชน์ของ Prebiotic และ Probiotic ต่อลูกสุกร

  • ปรับระบบจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของลูกสุกรให้เหมาะสม
  • ป้องกันเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหารลูกสุกร รวมไปถึงปัญหาท้องเสียที่เกิดจากแบคทีเรีย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรคที่ผนังลำไส้ของลูกสุกร
  • ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในลูกสุกร
  • ปรับปรุงการย่อยอาหารให้ดีขึ้นและส่งผลให้เพิ่มการเจริญเติบโตลูกสุกรได้
  • เป็นส่วนส่งเสริมการใช้สารอาหารบางชนิดให้ดียิ่งขึ้น

   อาหารสัตว์สำเร็จสำหรับสุกรนม สุกรอ่อน ที่ผลิตจากบริษัทที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการใช้ Prebiotic และ Probiotic อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้การเลี้ยงลูกสุกรในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลูกสุกรโตไว สุขภาพดีและได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรที่ดีต่อไป

ชมคลิปวิดีโอคลิก >>> https://www.facebook.com/cpffeed/videos/2711649435735047

CR : ผู้เชี่ยวชาญอาหารสัตว์ซีพีเอฟ

แชร์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราและวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า