Logo-CPF-small-65png

ไฮโกร พรีวีน (HI-GRO PREWEAN)
ไฮโกร โพสต์วีน (HI-GRO POSTWEAN)

ไฮโกรพรีวีน สำหรับลูกสุกรแรกเกิด อาหารนวัตกรรมใหม่ เสริมภูมิคุ้มกัน สร้างความแข็งแรง กินดี โตต่อเนื่อง

ฟาร์มของท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

         ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สุกรพันธุ์โดยทั่วไปมีแนวโน้มให้ขนาดครอกเกิดที่มากขึ้นลูกดกมากขึ้นบางฟาร์มมีขนาดครอกเกิดมากกว่า 15 ตัว ทำให้ในแต่ละฟาร์มต้องพบปัญหาการเลี้ยงลูกสุกรตั้งแต่ระยะก่อนหย่านมจนถึงหลังหย่านมในสัปดาห์แรก ฟาร์มของท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

  • ปัญหาลูกสุกรแรกเกิดมีขนาดตัวเล็กลง เนื่องจากแม่สุกรมีขนาดครอกที่สูงขึ้น
  • อัตราการตายในเล้าคลอดสูง แม่สุกรมีน้ำนมเลี้ยงลูกไม่เพียงพอ น้ำหนักหย่านมน้อย แคระแกร็น
  • ปัญหาของลูกสุกรหลังหย่านม (weaning stress & post weaning stress) ในด้านการเปลี่ยนอาหารจากการเดิมกินนมแม่มากินอาหารอ่อน-นม  การเติบโตหยุดชะงักเนื่องจากลูกสุกรส่วนใหญ่กินอาหารไม่เป็นหลังหย่านม ส่งผลให้ลูกสุกรระยะอนุบาลมีขนาดต่างกันและแคระแกร็น

     การใช้อาหารเสริม เช่น อาหารเหลว (HI-GRO PREWEAN) ควบคู่ไปกับอาหารเลียราง (Creep Feed) ให้แก่ลูกสุกร จึงเป็นแนวทางที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาแม่สุกรผลิตน้ำนมไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกสุกร และเพิ่มอัตราการเลี้ยงรอด รวมทั้งประสิทธิภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม ไฮโกร พรีวีน (HI-GRO PREWEAN) และไฮโกร โพสต์วีน (HI-GRO POSTWEAN) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุกร ที่ได้รับการพัฒนาให้มีส่วนประกอบของอาหารลูกสุกร (Dry Feed) และนมผง (Milk Replacer) รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียว เมื่อนำไปผสมน้ำอุณหภูมิห้อง แล้วจะได้อาหารในลักษณะข้นหนืดขึ้น (Soft Gel) เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จึงดูน่ากินมากขึ้น ลูกสุกรได้รับสารอาหารครบถ้วนตรงตามความต้องการของร่างกาย เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกสุกร โดยไฮโกร พรีวีน  ใช้สำหรับลูกสุกรในเล้าคลอดและสามารถใช้ได้กับลูกสุกรหย่านมเร็ว (Split wean) ส่วนไฮโกร โพสต์วีน ใช้สำหรับลูกสุกรในเล้าอนุบาลหลังหย่านมเพื่อลดปัญหา Set- back ช่วยให้การเจริญเติบโตในช่วงหลังหย่านมไม่สะดุดส่งผลให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรขุนดีขึ้น

เกิดอะไรบ้างกับลูกสุกรหลังหย่านม?

     การผสมอาหารเหลวโดยทั่วไปพบปัญหาการผสมที่ไม่เข้ากัน เกิดการแยกชั้นระหว่างอาหารกับน้ำ แต่ไฮโกร พรีวีน และ ไฮโกร โพสต์วีนมีคุณลักษณะที่เข้ากันกับน้ำได้ดีและมีความข้นหนืดขึ้น ใช้ได้สะดวกเหมือนการละลายนมผง เพียงละลายอาหาร 1 ส่วนในน้ำ 3 ส่วนแล้วตั้งไว้ 15-20 นาที จากนั้นคนให้เข้ากัน ลูกสุกรจะกินได้ง่ายขึ้น และเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

ลูกสุกรที่ใช้อาหารไฮโกร พรีวีน

ลูกสุกรหย่านมที่ใช้อาหารไฮโกร โพสวีน

   ไฮโกร พรีวีน และ ไฮโกร โพสต์วีน ถือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารลูกสุกรชนิดใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตสุกร (Product Solution) โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ให้ลูกดก ช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงรอดในลูกสุกรดูดนม ไม่ชะงักการเจริญเติบโตในสุกรหลังหย่านม และช่วยเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพในสุกรขุน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างประโยชน์ให้กับวงการผลิตสุกรระดับอุตสาหกรรมในประเทศ อีกทั้งยังสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์การเลี้ยงสุกรของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีการผลิตและใช้อาหารสุกร ถือเป็นต้นแบบการเลี้ยงสุกรแนวใหม่ในเอเชีย

เพิ่มอัตราการเลี้ยงรอดและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอาหารไฮโกร พรีวีน และไฮโกร โพสต์วีน

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อทีมขายหรือแจ้งเราได้ที่นี่

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)