Logo-CPF-small-65png

ทรู ดิจิทัล คาว แท็กติดหูวัวอัจฉริยะ
ผู้ช่วยในการเพิ่มรายได้
ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรโคไทย

เซ็นเซอร์วัวอัจฉริยะคืออะไร ที่นี่มีคำตอบ!

ปัจจุบันการเลี้ยงโคนั้นมีตัวแปรสำคัญอยู่ 2 อย่างหลักคือเรื่องของการสังเกตอาการติดสัดเพื่อผสมพันธุ์โคและการตรวจอาการป่วยของโค ซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสังเกต ซึ่งก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากหากมีโคอยู่เยอะก็จะสังเกตได้ยาก หรือบางครั้งอาจเกิดในช่วงเวลากลางคืนที่คนกำลังหลับอยู่ จึงทำให้การเลี้ยงไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบให้เสียโอกาสในการรีดนม ปริมาณน้ำนมลดลง หรือแม้แต่โคเจ็บป่วย และเสียชีวิต

ซึ่ง ทรู ดิจทัล คาว (True Digital Cow) สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูวัวทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้

วัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน และการเคี้ยวเอื้องของวัว (ทั้งวัวนมและวัวเนื้อ) เพื่อนำมาวิเคราะห์และช่วยในการบริหารจัดการ

แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการเป็นสัดและถึงรอบของการผสมพันธุ์

แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการป่วย

แจ้งเตือนระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมพันธุ์

มีระบบการบันทึกติดตามประสิทธิภาพการผสมพันธุ์วัว

สนใจผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนได้ที่นี่!

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)